новини


Модернізована структура методичної роботи з кадрами

та співпраця з батьківською родиною:

Методична робота з кадрами протягом багатьох років спрямована  на оновлення освітньо-виховного процесу на основі впровадження інноваційних освітніх технологій. Результатом її стало створення ДНЗ нового типу, якій у 1994 році одержав статус освітньо-виховного центру Софії Русової першим на Чернігівщині . Педагогічний колектив спрямовує  свою діяльність  на пошук шляхів реалізації проблеми формування національної свідомості маленького українця, його духовності на основі думки Софії Русової про те , що «Тільки тоді виховання буде дієвим, коли базуватиметься на національному грунті…», а «Вихователь  мусить бути творцем, а якщо його праця лише ремесло, то немає в світі тяжчого ремесла». Риштування дитячої душі засобами добра, Віри, Надії, Любові, розуміння , не час від часу, а  постійно, в цілісній системі, реалізується через освітньо-виховну систему «Світ малого українця», яка розроблена в дошкільному навчальному закладі.

У ДНЗ створена система методичної роботи з кадрами, що передбачає діяльність проблемного семінару, семінару-практикуму «Берегиня», творчої  групи «Джрельна криниця», майстер-класу «Починається казка від білого перелазка»,  клуб молодого педагога «Росточок», диспут-клуб «Паростки творчості», родинна світлиця  по співпраці з батьками «Садок і  родина  – сім’я єдина».