новини


Дослідно-експериментальна робота

Створення освітньо-виховної моделі «Саду духовності» у формуванні особистості малого українця

«Ми, педагоги стоїмо біля духовної колиски людини, особистості цієї величезної цінності, яка становить головне багатство суспільства і яку суспільство довірило нам»
В. Сухомлинський
На сучасному етапі розбудови українського суспільства нагальною постає потреба виховувати дітей і  батьківську родину  на таких морально-духовних цінностях, що сприятимуть формуванню людини, яка буде жити за законами добра, справедливості, чесності, гуманізму…